Vigselring i rödguld med sex stycken stenar cz

Vigselring i rödguld med sex stycken stenar cz