Nothalsband

Nothalsband i silver. "Höstvisa" av Tove Jansson.

Nothalsband i silver.
“Höstvisa” av Tove Jansson.